X

Handelsbetingelser

1. PRISER

Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvis der ikke bliver nævnt andet.

Priserne gælder kun indenfor Danmarks grænser.

Der tages forbehold for:

 • Leveringssvigt fra leverandører
 • Force majeure
 • Trykfejl
 • Udsolgte varer
 • Afgiftsændringer
 • Valutaændringer

2. LEVERING

Der tages forbehold for udskudt leveringstid og udsolgte varer hos Støvring Cykler’s leverandører. Levering af nye cykler sker indenfor 3-5 hverdage.

3. KØB HOS Støvring Cykler

Der er ingen bindende købsaftale med Støvring Cykler før De har modtaget en mail med en ordrebekræftelse.

4. GENERELT SALG

Varer til afhentning faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisstigning eller prisfald.

Den angivne pris på bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

En bestilling slettes, hvis den ikke er afhentet senest 5 hverdage efter bestillingen.

4.1 Service af cykler

Ved køb af en ny cykel hos Støvring Cykler medfølger et gratis eftersyn på vores værksted, som skal udføres indenfor 2 måneder fra købsdatoen. Bemærk, at dette gratis eftersyn kun kan foretages på Støvring Cyklers eget værksted.

Serviceaftaler er ligeledes kun gældende på Støvring Cyklers eget værksted.

Service kan foretages på andre cykelværksteder end ved Støvring Cykler for egen regning.

Regler og betingelser gælder medmindre andet er anført på købskvitteringen.

 

5. BETALING

Der er mulighed for at betale med:

 • Dankort/Visakort
 • MasterCard/Maestro
 • Finansiering
 • På faktura (kun erhverv og efter aftale)
 • EDI faktura via Virk.dk (kommunalt)
 • Kontant (kun ved butikssalg)

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes, med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

6. AFBESTILLINGER

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, skal De sende en mail mærket med ”Annullering af Webordre”.

Ordrenr. bør også fremgå på mailen. Mailadressen er: info@smartcykler.dk.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten ” Annullering af Webordre ” indsat i emnefelt.

Annullering bør ske inden kl.15.00 samme dag, som bestillingen er foretaget.

7. REKLAMATIONSRET

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Støvring Cykler. Der er forskellen på reklamationsret og garanti det kan ses under Købsregler. Hvis der er yderligere garanti eller reklamationsret, vil det fremgå på fakturaen.

Skulle varen gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vores eller producentens værksted.

Ødelagte ting på produktet som kommer på grund af betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. I denne kategori hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

8. BRUG AF REKLAMATIONSRET

Det hjælper os meget, og gør reklamationsprocessen hurtigere, hvis der afgives en fyldig og grundig forklaring på produktets fejl eller mangler.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive genemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Støvring Cykler’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Støvring Cykler inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Hvis varer returneres på efterkrav eller sendes uden porto, nægtes modtaget af Støvring Cykler.

9. FORSVARLIG RETURNERING

Alle varer, der sendes tilbage til Støvring Cykler, skal være forsvarligt indpakket.

10. TILBAGESENDTE VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Varer der af kunden defineres og angives til at være defekte eller forkerte, hvorpå der ikke konstateres fejl på, bliver tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 250,- pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Medsendes der andre effekter, skal det beskrives i den medsendte RMA-skema (reklamationsskema). Hvis det ikke fremkommer der, kan Støvring Cykler ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Ved returnering bør der vedlægges en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

11. BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

De samme salgsbetingelser gælder for erhvervsdrivende, som for forbrugere, dog med disse modifikationer:

Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende
Støvring Cykler forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er betalt.
Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
Der på løber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.

12. 14 DAGES FORTRYDELSESRET

Ved køb hvor bestillingen af varer foretages via Internettet eller telefon, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til distributør, som f.eks. Postdanmark eller anden fragtmand, senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Støvring Cykler ud fra en mulig salgsværdi.

Hvis det er software, skal forseglingen være ubrudt.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i original emballage. Hvis ikke varen returneres i original emballage medfører det oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af Støvring Cykler, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende original emballage med videre medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Ved montering af udstyrspakke eller andet udstyr sammensat efter kundens ønske, er der ikke længere fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor kunden har givet samtykke til at monteringen kan begynde.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

Støvring Cykler returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

13. SÅDAN RETURNERER DU VARER

Der er tre måder hvorpå du kan returnere varer på:

Du kan nægte at modtage varen fra med det samme, som distributøren kommer med den.

– I denne forbindelse beder vi Dem om, at gøre distributøren opmærksom på, at De straks kan returnere varen til Støvring Cykler.

De kan modtage varen fra dristributøren og efterfølgende inden for 14 dage returnere varen til Støvring Cykler.

– I denne forbindelse beder vi Dem vedlægge en returseddel og en kopi af fakturaen for de købte varer.

De kan aflevere varen i butikken indenfor 14 dage.
HUSK: Altid at udfylde og vedlægge en returseddel. (Se nedenfor)

Returadresse er følgende:

Smartcykler.dk, Porsborgparken 11, 9530 Støvring
Mærk pakken “Returvarer og fakturanr”.

Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Støvring Cykler.

Tilknyttet fil: Returseddel.

14. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til Støvring Cykler, skal være forsvarligt indpakket.

Støvring Cykler anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Støvring Cykler. Yderligere har kunden mulighed for at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

15. KØBSREGLER

 1. Garanti
 2. Reklamationsret
 3. Rimelig tid
 4. Ombytningsret
 5. Formodningsreglen

15.1. GARANTI

Garanti er en særlig aftale, som indgås imellem køber og sælger. Hvis køberen og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

15.2. REKLAMATIONSRET

Reklamationsretten er kundens ret til at reklamere på en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsret er kundens lovfæstede ret.

EUROPÆISK KLAGESYSTEM http://ec.europa.eu/consumers/odr 

15.3. RIMELIG TID

Forbrugeren har to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.

15.4. OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Dog kan forbrugeren KUN kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.

15.5. FORMODNINGSREGLEN

Formodningsreglen betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.

16. PERSONDATAPOLITIK

Når du handler via smartcykler.dk‘s hjemmeside, skal du som minimum oplyse: navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan gennemføre din bestilling.

Alle registrerede oplysninger bliver behandlet i henhold til reglerne i Persondataloven. Dine oplysninger vil ikke blive solgt eller videregivet til tredjepart. Som registreret har du altid mulighed for aktindsigt og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

17. DIN PERSONLIGE OPLYSINGER

For at du kan indgå en aftale med Støvring Cykler via websitet, skal du lade dig registrere med følgende personlige

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer

Vi foretager kun registreringen af dine personoplysninger for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Støvring Cykler, de opbevares i 5 år (grundet krav fra bogføringsloven), herefter bliver oplysningerne slettet.

Oplysninger afgivet til Støvring Cykler videregives eller sælges på ingen måde til tredjepart, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Når du er registreret hos Støvring Cykler har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret på dig. Hvis du vil høre om oplysningerne, kan du henvende dig til Støvring Cykler via mailen: info@smartcykler.dk. 

18. NYHEDSBREV

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet hos Smartcykler.dk, accepterer du vilkår og betingelser for modtagelse af elektronisk markedsføring. Disse vilkår og betingelser er vigtige at gennemlæse, da de beskriver, hvad du kan forvente at modtage i nyhedsbrevet, og hvordan dine data vil blive behandlet.

Først og fremmest skal du give dit samtykke til at modtage nyhedsbreve fra Smartcykler.dk. Du vil kun modtage nyhedsbreve, hvis du aktivt har tilmeldt dig via Smartcykler.dks hjemmeside eller andre elektroniske platforme, hvor Smartcykler.dk er til stede. Derudover vil du altid have mulighed for at afmelde nyhedsbrevet igen.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet hos Smartcykler.dk, vil dine persondata blive behandlet i henhold til GDPR-reglerne. Smartcykler.dk vil kun bruge dine oplysninger til at sende nyhedsbreve og markedsføringsmateriale, som du har givet dit samtykke til. Du vil ikke modtage markedsføringsmateriale fra tredjepart uden dit samtykke.

I nyhedsbrevet vil du kunne modtage information om produkter, tilbud, events og nyheder fra Smartcykler.dk. Det er vigtigt at være opmærksom på, at priser og tilbud kun gælder i den angivne periode og kan være begrænset til lagerbeholdningen.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet hos Smartcykler.dk, er du også ansvarlig for at holde din konto opdateret med korrekte oplysninger. Hvis dine oplysninger ændrer sig, bør du opdatere din konto, så Smartcykler.dk kan fortsætte med at sende relevante nyhedsbreve.

Rabatkuponer vundet eller givet ifm. nyhedsbrev eller tilmelding hertil kan udelukkende benyttes på produkter til vejledende priser. Kan altså ikke benyttes på i forvejen nedsatte produkter, ligesom kuponerne ikke kan benyttes til køb af produkter fra Garmin, Tacx eller Pinarello.

19. JURIDISK NAVN OG ADRESSE

Støvring Cykler
Hobrovej 72,
9530 Støvring
Tlf. 93871063
CVR: 374393712
Få besked når den er tilbage på lager

Størrelsesguide

Er du i tvivl om hvilken størrelse cykel, der passer til dig? Så klik på linket herunder og se vores størrelsesguide. Størrelsesguiden er udarbejdet i samarbejde med vores leverandører, og derfor kan størrelserne afvige imellem mærkerne. 

Er du i tvivl om størrelsen anbefaler vi derfor, at du kontakter os i chatten eller kommer forbi vores butik og prøver cyklen.